تفاوت حجامت وخونگیری در چیست ؟

خونگیری یک روش ابداعی است که برای تامین نیاز بیماران بکار گرفته شده و در هنگام کم خونی مفرط ، وجود برخی بیماری ها خونی مانند هموفیلی و در هنگام جراحت ها بکار می رود. در برخی موارد خونگیری از بیماران دارای غلظت خون به منظور کاهش غلطت خون ویا در یک مقطع به منظور کاهش بار قلب تجویز می گردد.

در این صورت خون گرفته شده دفع میگردد. خون گیری به منظور کمک به بیماران نیازمند باید از خون سالم باشد. فاکتور های سلامت خون از دو طریق بررسی وضعیت بالینی و کیفیت خون اهدا کننده روشن می شود.


در برخی اظهار نظر ها که در مطبوعات و برخی جزوات منتشر شده به چشم میخورد مدعی شده اند که خون گیری جاری در سیستم پزشکی همان فصد مصطلح در طب سنتی و طب اسلامی است که جایگزین حجامت شده و کارائی هایی که برای فصد در طب سنتی ادعا شده است را به خونگیری منتسب می دهند .

تفاوت حجامت وخونگیری در چیست ؟

چنین اظهاری غیرواقعی و ناشی از بررسی سطحی است ، برای اثبات این منظور تفاوت خون گیری و حجامت را با پیک سلامت همراه باشید. بیان خواهیم کرد .

البته در برخی از منابع طب سنتی مربوط به دو تا سه قرن قبل نشان دهنده ، انتقال خون از فردی به فرد دیگر به صورت مستقیم می باشد .

لیکن در منابع قدیم مدارک معتبری وجود ندارد . که انتقال خون بعنوان یک روش شایع رفع کم خونی ناشی از جراحی و یا هر علت دیگر بکار گرفته می شده است و در آن زمان برای ترمیم جراحیها بزرگ و کوچک و تامین ضعف شدید ناشی از خونریزی در جنگها و حوادث از عسل و برخی از داروها خونساز دیگر استفاده می شده است .


به هرحال خونگیری در جامعه کنونی که تصادفات و حوادث و جراحی ها ضروری و برخی بیمارها مصرف کننده مداوم خون یک ضرورت انکار ناپذیر است و متولی رسمی آن در کشور که سازمان انتقال خون ایران است باید تقویت گردد، تا کشور ما هیچگاه به خون و فراورده های آن نیازمند نشود .

اما تفاوت خونگیری و حجامت بیسار فاحش و گسترده است که علیرغم ظاهر فریبنده و دارای تشابه آن بسیار متفاوت است ، چون این ظاهر متشابه موجب بروز قضاوتهایی میگردد که عمدتاً غیر واقعی است ،پیک سلامت بطور خلاصه به ذکر تفاوتهای مهم آن می پردازید.

1-خون گیری از ورید صورت میگیرد ولی در حجامت از مویرگ و عروق لنفاوی خون گرفته می شود .

2-مقدار خون گرفته شد در خونگیری 200 تا 500 سی سی می باشد . ولی خون اخذ شده در حجامت از حداقل 5 سی سی تا حداکثر 70 سی سی بالغ میگردد.

3- در خون گیری مقدار خون به اراده فرد تعیین می شود. ولی در حجامت خون به تناسب وضعیت بدن خارج می شود و خود بخود قطع می شود .

4- در خونگیری خون از ورید بازلیک الکحل و سفالیک گرفته می شود ، ولی در حجامت از مواضع دارای بافت عضلاتی متراکم مانند بین دو کتف ، ساکرال ، ساق و فونتال قدامی و.....خون گرفته می شود.

5- ابزار خون گیری سرنگ است و به وسیله اتصال سرنگ به عمق رگ خون گرفته می شود ولی در حجامت خون گیری به وسیله لیوان مخصوص و با ایجاد خراش سطحی و بادکش و فشار منفی روی پوست صورت می گیرد .

6- خونگیری در محدوده سنی خاصی کاربرد دارد . ولی حجامت از چهار ماهگی تا پایان عمر میسر است و در صورت بروز بیماری از روزهای اول تولد نیز می توان حجامت انجام داد.

تفاوت حجامت وخونگیری در چیست ؟

7-در خون گیری حجم خون گرفته شده مورد توجه است و اساساً به منظور بدست آورن حجم قابل توجهی خون این کار انجام می شود. لیکن در حجامت حجم خون استخراج شده نقشی در درمان بیمار ندارد حتی 3 سی سی خون اخذ شده نیز نقش درمانی خود را ایفا می کند.


8-در مواردی که اثبات گردد خون فرد اهدا کننده سالم نیست خون گرفته شده منهدم شده و با وجود عملیات انجام شده بهبودی در شخص مشاهده نمی شود ، لیکن در حجامت اساساً پس از اثبات آلودگی در خون حجامت انجام می شود تا ترکیبات خون حجامت کننده معتدل و نرمال گردیده و سلامت وی باز گردد.

9- ترکیب خون گرفته شده از ورید در فرد سالم در صورتی که هم زمان حجامت شود ، با ترکیب خون گرفته شده از طریق حجامت کاملا متفاوت است و فاکتور های گوناگون آن خارج از حد نرمال است.

10-در خونگیری مقدار خون گرفته شده ار بدن نقشی در تنظیم سیستم ایمنی بدن ندارد و در این زمینه گزارشی منتشر نشده است ، اما حجامت گرم و خشک و حجامت تر برسیستم ایمنی بدن انسان اثر مطلوب گذاشته و با مکانیسم تنظیم سیستم ایمنی موجب درمان بیماری می گردد.

11- اگر چنانچه در خونگیری مکانیسمی برای درمان متصور باشد به میزان خون گرفته شده از بدن مربوط می شود لیکن در حجامت مکانیسم اثر به او بخش متمایز نقش التهاب ایجاد شده توسط بادکش و نقش خراش ایجاد شه در پوست مربوط می شود و از اینطریق نقش درمان اصلی خود را در سراسربدن بروز می دهد .

12-حجامت دارای نقش پیشگیری ازبروز بیماری است ، برای خونگیری چنین نقشی گزارش نگردیده است .

13-اهداء خون سالم به جز در موارد وجود پلی سایتمی هیچگونه ادعای درمانی ندارد و اهدا کنندگان خون نیکوکارانی هستند که برای تامین سلامت دیگران مبادرت به اهدای خون می کنند،در صورتی که حجامت ضمن درمان پلی سایتمی دارای ادعای درمانی است و افراد سالم حجامت می کنند تا بیمار نشوند و افراد بیمار حجامت میکنند تا سلامت خود را باز یابند .

14 سازمان انتقال خون ایران یک تشکیلات تامین کننده خون برای نیازمندان خون در شرایط اضطراری و در زمان نیاز افراد است و نقش یک سازمان تامین کننده دارو را دارد و موسسه تحقیقات حجامت ایران یک تشکیلات درمان کننده است که در همه شرایط پاسخگو داوطلبین انجام حجامت برای پیشگیری از بروز بیماری ویا درمان کننده بیماریهای افراد است و در اینصورت علی اقاعده بیماری که از نظر پاراکلینیکی شایستگی اهدای خون را ندارد پس از انجام حجامت باید بتواند اهدا کننده خون سالم باشد و در ضمن اینکه خویشتن را با حجامت درمان کرده است می تواند به افراد دیگر نیز خون سالم خویش را هدیه نماید

۱ دیدگاه ها
کد امنیتی