تفاوت حجامت وخونگیری در چیست ؟

خونگیری یک روش ابداعی است که برای تامین نیاز بیماران بکار گرفته شده و در هنگام کم خونی مفرط ، وجود برخی بیماری ها خونی مانند هموفیلی و در هنگام جراحت ها بکار می رود. در برخی موارد خونگیری از بیماران دارای غلظت خون به منظور کاهش غلطت خون ویا در یک مقطع به منظور کاهش بار قلب تجویز می گردد.

در این صورت خون گرفته شده دفع میگردد. خون گیری به منظور کمک به بیماران نیازمند باید از خون سالم باشد. فاکتور های سلامت خون از دو طریق بررسی وضعیت بالینی و کیفیت خون اهدا کننده روشن می شود.


۱ دیدگاه ها
کد امنیتی