داروی گیاهی بلادور (بلادر)

50,000 ریال

مقدار: 
مشخصات محصول

کاربرد داروی بلادور (بلادر)

درمان بواسیر نر

دستور مصرف

یک عدد دارو بلادر را سه قسمت کرده و با زغال آتش درست کرده و قسمت اول بلادر را در آتش انداخته تا دودو کند، یک گلدان سفالی بر عکس روی آتش گذاشته و مقعد را بالای دود گرفته تا بخور داده شود، دود که تمام شد قسمت دوم بلادر در آتش انداخته شود. یعنی اینکه هر سه قسمت در یک جلسه و پشت سر هم استفاده می شود.

نظرات
نظر خود در مورد این محصول را ثبت کنید.