سنگ نشادر

40,000 ریال

مقدار: 
مشخصات محصول

خواص داروی سنگ نشادر

باز کردن لکنت زبان.

روش مصرف :

سنگ نشادر را در آب ماست زده و روی زبان فرد بقدری کشیده شود تا کف کند. روزی یک بار.

نکته: بخور حضرت مریم (س) نیز مؤثر است.

نظرات
نظر خود در مورد این محصول را ثبت کنید.