بادکش

پروفسور شارل لیشتن تلر ، استاد تاریخ پزشکی در دانشگاه لوزان و هامبورگ در کتاب تاریخ پزشکی می نویسد : برای این که بدانیم به کجا می رویم ، باید بدانیم که از کجا می اییم و برای این که بدانیم درکجا هستیم ،باید گذشته ی خود را بجوییم و ببینیم که از کجا می آییم.

یکی از روشهای درمانی که دارای سابقه چند هزار ساله می باشد ، (بادکش درمانی ) است که پزشکان از زمان های دور ، در درمان بیمار ها و دردها از ان بهره می گرفتند.

انعکاس بادکش در ورزشکاران و خبرگزاری روسی اسپوتنیک: شیوه سنتی "بادکش" که با قدمتی چندهزارساله ریشه در طب باستانی ایران دارد، به یک «دوپینگ قانونی» برای ورزشکاران سطح اول جهان تبدیل شده است.


دیدگاه ها
کد امنیتی