تضمین کیفیت

در این فروشگاه انواع مواد غذایی ارگانیک ،سالم و همچنین انواع مواد شوینده طبیعی و مواد آرایشی بهداشتی طبیعی عرضه میشه.
همه محصولات با چند بار آزمایش شدن (در آزمایشگاههای صنایع غذایی ) وارد فروشگاه میشه که موجب اطمینان خاطر مشتریان عزیز از کیفیت بالای محصولات باشند

نمونه ای از نتیجه آزمایش های مواد غذایی تایید شده

برگ آزمایش روغن زیتون :

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

برگ آزمایش روغن ارده کنجد :

تضمین کیفیت

برگ آزمایش عسل ساکارز زیر یک :

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

برگ آزمایش عسل ساکارز زیر دو :

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

برگ آزمایش عسل ساکارز زیر چهار و پنج :

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

برگ آزمایش شیره سیب :

تضمین کیفیت

برگ آزمایش چهار شیره :

تضمین کیفیت

تضمین کیفیت

برگ آزمایش سرکه سیب :

تضمین کیفیت

دیدگاه ها
کد امنیتی