کپسول گیاهی سنگ شکن

480,000 ریال

مقدار: 
مشخصات محصول

 کپسول سنگ شکن

  • پاکسازی کلیه از شن و مواد زائد و انواع سنگهای موجود (سوداوی و بلغمی)
  • درمان انواع سنگ کلیه
روش مصرف : دو عدد بعد از هر وعده غذایی به همراه شربت سنگ شکن نتایج بهتری خواهد داشت .
نظرات
نظر خود در مورد این محصول را ثبت کنید.