حب سورنجان(سقمونیا)

450,000 ریال

مقدار: 
مشخصات محصول

حب سورنجان(سقمونیا)

  • داروی مسکن
  • پا درد
  • مفصل درد
  • ورم مفاصل
  • خلط اعماق بدن

ترکیبات :

  • سنا،زنجبیل،زیره کرمانی،دار فلفل و…

استفاده در زنان باردار ممنوع است.

مزاج: گرم و خشک

نظرات
نظر خود در مورد این محصول را ثبت کنید.